Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Putování z pohádky do pohádky 2024
SSK Střelnice Jílové
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
105 let SK Zásada
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
Pozvánka na 14. zasedání ZO Radčice
28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. 1. 1. 2025
Obecně závazná vyhláška obce Radčice 3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 1. 1. 2024
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. 15.1.2022
Řád veřejného pohřebiště Radčice 3. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. 12.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2021 - Požární řád obce. 18.4.2021
Řád ohlašovny požáru. 24.4.2021
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 3/2020, o místním poplatku ze psů. 19.11.2020
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad. 13.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radčice. 13.1.2020
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. 29.4.2019
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 22.7.2016
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2014, o místním poplatku ze psů. 24.9.2014
Řád veřejného pohřebiště obce Radčice. 6.11.2013
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Radčice č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radčice. 1.3.2008